Close
back to top

Results 2020

Jury – Nandini Chirimar 

Awardee (INR 30,000 + Residency) – Nilanjan Das

Runners up – Tarun Sharma, Keerti Pooja, Khokan Giri 

Print Purchase Award (By Bucks County Esthetics Centre New Jersey) – Zarrin Fatima Shamsi, Kinnari Tondalekar 

Shri K.K Bagla Memorial Prize (INR 5000 + Mentorship) – Sanjay Yadav

Online Platform – Spriha Maurya, Janhavi Khemka, Saibal Karmakar, Jayati Kaushik, Jayeeta Chatterjee, Padma Karmakar, Kanika Shah, Pankaj Sharma, Jimesh Khatri, Bedamati Majhi, Shivam Pawar, Sarika Kumari, Savitha Ravi, Rahul Dhiman, Nilesh Kashyap, Urna Sinha, Partha Dutta, Nidhi Mishra, Sunandita Bandhu, Adarsh Paladi, Kaushik B. Charoliya

2019

Jury – Temsuyanger Longkumer 

Awardee (INR 50,000 + Residency)  Mausham R Manglla

Runners up – Abhishek Narayan Verma and Sheshadev Sagri

Online Platform- Aban Raza, Anjali Sharma, Attri Chetan, Chhering Negi, Davendra Kumar Khare, Deepika Sakhat, Dimple Chandat, Jintu Mohan Kalita, Kashish Gupta, Kavita Mehrotra, Koustav Nag, Mahima Kapoor, Megha Madan, Prabhakar Sahoo, Prachi Sahasrabudhe, Preya Bhagat, Purnaa Deb, Sandeep Suneriya, Satyanarayana Gavara, Savitha Ravi, Sukhmoy Bagh, Tribhuvan Kumar

2021 SUBMISSIONS WILL BE OPENED SOON!

Stage 1

Stage 2


Stage 3


Stage 4


Stage 5